Δικτυακοί τόποι σχετικοί με την εργασία στο εξωτερικό γενικά:

Career Builder
Θέσεις εργασίας, πρακτική άσκηση, συμβουλές για την αναζήτηση εργασίας, δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού.

United Nations Competitive Recruitment Examination Programme
Πληροφορίες για θέσεις εργασίας και τους γραπτούς διαγωνισμούς που διεξάγει ο Ο.Η.Ε. σε κάθε χώρα.

Anywork Anywhere
Θέσεις Εργασίας και πηγές ενημέρωσης για δουλειά και ταξίδια στην Μεγάλη Βρετανία και αλλού.

Bank USA
Υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας και δημιουργίας καριέρας προς αποφοίτους και επιχειρήσεις.

Global Careers
Θέσεις εργασίας στην Αμερική, χρήσιμες συμβουλές για προετοιμασία για την συνέντευξη πρόσληψης.

jobsincredit.com
Θέσεις εργασίας, πρακτική άσκηση, συμβουλές για την αναζήτηση εργασίας, δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού.

Jobs Abroad
Πληροφορίες για δυνατότητες απασχόλησης σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού.

Online career center
Πληροφορίες για δυνατότητες απασχόλησης σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, μέσω του δικτύου www.monster.com

Career Org
Πληροφορίες για την απασχόληση στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, για εκπαιδευτικά προγράμματα, αυτό-απασχόληση, συμβουλευτική σε εργασιακά θέματα.

Περιοδικό Σταδιοδρομίας - Career Mag
Πληροφορίες για επιχειρήσεις ανά οικονομικό κλάδο, τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού και αναζήτησης θέσεων εργασίας.

The Wall Street Journal
Βάση βιογραφικών, αναγγελίες θέσεων εργασίας, πληροφορίες για μισθούς και εργασιακά ζητήματα στις Η.Π.Α. χρήσιμες συμβουλές για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και καριέρας.

 

logo-espa

mobile έκδοση