Ανακοίνωση Εργαστηρίου
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει εργαστήριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με τίτλο: Ο ρόλος των επαγγελματικών επιλογών στη δια βίου ανάπτυξη

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Κέντρου Ερευνών, Συμβουλευτικής & Συστημάτων Πληροφορικής κάθε Τετάρτη από 4 έως και 18 Ιουνίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
 • 1η Εβδομάδα (4 Ιουνίου, 11πμ-2μμ):  Η ανάπτυξη του εαυτού για την εκμετάλλευση ευκαιριών στη ζωή
 • 2η Εβδομάδα (11 Ιουνίου, 11πμ-2μμ):  Προσαρμοστικότητα στη διαχείριση απρόβλεπτων καταστάσεων
 • 3η Εβδομάδα (18 Ιουνίου, 11πμ-2μμ):  Αυτοπεποίθηση και προσωπική επάρκεια για την επίτευξη στόχων

Με το πέρας των εισηγήσεων, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες στο τηλ. 23210-49372
Μιχαλοπούλου Βασιλική, Ψυχολόγος - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης

 


 

Από το Μάρτιο του 2011 μέχρι και σήμερα τα Εργαστήρια Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας που έχουν διεξαχθεί είναι 21 στο συνολό τους και αναφέρονται παρακάτω:

Εργαστήριο 21: Αγορά Εργασίας - Προοπτικές & Ευκαιρίες

Θεματικές ενότητες:

 • Η αυτοαποτελεσματικότητα για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.
 • Η επιλογή προσωπικού από την πλευρά του εργοδότη.
 • Η ζωή και η εργασία στο εξωτερικό.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 14 - 28 Μαΐου 2014
Ώρα διεξαγωγής: 11μμ-2μμ (κάθε Τετάρτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Κέντρο Ερευνών, Συμβουλευτικής & Συστημάτων Πληροφορικής

Εργαστήριο 20: Δεξιότητες Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας

Θεματικές ενότητες:

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και σταδιοδρομίας.
 • Διαμόρφωση βιογραφικού: μύθοι και αλήθειες.
 • Ασκήσεις διαμόρφωσης βιογραφικού.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2014
Ώρα διεξαγωγής: 11μμ-2μμ (κάθε Τετάρτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Κέντρο Ερευνών, Συμβουλευτικής & Συστημάτων Πληροφορικής

Εργαστήριο 19: Αντιμετώπιση δυσκολιών στη φοιτητική και εργασιακή ζωή

Θεματικές ενότητες:

 • Η αναβλητικότητα ως εμπόδιο στην επίτευξη στόχων.
 • Υποστήριξη σπουδαστών με καθυστέρηση στη λήψη πτυχίου (προβλήματα μνήμης,τεχνικές μάθησης και συγκέντρωσης, οργάνωση μελέτης).
 • Η διεκδικητικότητα ως εκπαιδευτικό και επαγγελματικό εφόδιο.
 • Διεκπεραίωση και αξιοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15-29 Μαΐου 2013
Ώρα διεξαγωγής: 11μμ-2μμ (κάθε Τετάρτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 18: Η ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα στην επιχείρηση

Θεματικές ενότητες:

 • Θεωρίες διαμόρφωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 • Η ανατομία και η διαδικασία διαμόρφωσης της υποκίνησης και των κινήτρων.
 • Δεξιότητες και ικανότητες των εργαζομένων και αποδοτικότητα.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-24 Απριλίου 2013
Ώρα διεξαγωγής: 11μμ-2μμ (κάθε Τετάρτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 17: Η αυτογνωσία και η ανάπτυξη της προσωπικότητας εφόδια για την ομαλή ένταξη στον εργασιακό στίβο

Θεματικές ενότητες:

 • Αυτοεκτίμηση - Επικοινωνιακές τεχνικές και ανάπτυξη δεξιοτήτων.
 • Στοχοθεσία και επίλυση προβλημάτων. Η δυσκολία της τελειομανίας.
 • Διαχείριση χρόνου (time management) και stress.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 13-27 Μαρτίου 2013
Ώρα διεξαγωγής: 11μμ-2μμ (κάθε Τετάρτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 16: Το άγχος στην επαγγελματική και στην προσωπική ζωή

Θεματικές ενότητες:

 • Αγχώδης προσωπικότητα και επαγγελματική ζωή.
 • Επαγγελματική εξουθένωση (σύνδρομο burnout).
 • Αντιμετώπιση του άγχους στην προσωπική ζωή.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 5-19 Δεκεμβρίου 2012
Ώρα διεξαγωγής: 11μμ-2μμ (κάθε Τετάρτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 15: Η δυναμική και οι διεργασίες της ομάδας στο χώρο εργασίας

Θεματικές ενότητες:

 • Διαμόρφωση και χαρακτηριστικά ομάδας.
 • Λήψη αποφάσεων από την ομάδα και αποτελεσματικότητα.
 • Πόλωση ομάδας και εσφαλμένες ομαδικές αποφάσεις (groupthink).

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-22 Νοεμβρίου 2012
Ώρα διεξαγωγής: 1μμ-4μμ (κάθε Πέμπτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 14: Τεχνικές εύρεσης εργασίας

Θεματικές ενότητες:

 • Αποτελεσματικοί και μη αποτελεσματικοί τρόποι εύρεσης εργασίας.
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος & συνοδευτικής επιστολής.
 • Προετοιμασία για τη συνέντευξη και την αξιολόγηση στην εργασία.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-20 Νοεμβρίου 2012
Ώρα διεξαγωγής: 1μμ-4μμ (κάθε Τρίτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 13: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την εξέλιξη ή αλλαγή εργασιακής θέσης μέσω εμψύχωσης και μετάδοσης εμπειρίας (coaching-mentoring)

Θεματικές ενότητες:

 • Δημιουργικότητα και εργασιακή απόδοση.
 • Λήψη αποφάσεων και δράση στον εργασιακό χώρο.
 • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 31 Μαΐου - 14 Ιουνίου 2012
Ώρα διεξαγωγής: 1μμ-4μμ (κάθε Πέμπτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 12: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για νέα ταλέντα (talent managment)

Θεματικές ενότητες:

 • Καθορισμός προσωπικών στόχων και διαπίστωση προσόντων.
 • Σύζευξη προσόντων με ενδιαφέροντα των επιχειρήσεων.
 • Ενδυνάμωση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9-23 Μαΐου 2012
Ώρα διεξαγωγής: 11μμ-2μμ (κάθε Τετάρτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 11: Νέοι και επιχειρηματικότητα και κατανόηση εργασιακών δικαιωμάτων

Θεματικές ενότητες:

 • Έννοια επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Εργασιακά δικαιώματα.
 • Επίσκεψη στην επιχείρηση ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-22 Μαΐου 2012
Ώρα διεξαγωγής: 1μμ-4μμ (κάθε Τρίτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 10: Εύρεση πρακτικής, κατάλληλου μεταπτυχιακού, μέθοδοι παρουσίασης πτυχιακής εργασίας

Θεματικές ενότητες:

 • Παρουσίαση του Προγράμματος ERASMUS.
 • Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Σερρών.
 • Πρακτική Άσκηση - Τεχνικές παρουσίασης πτυχιακής εργασίας.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4 Απριλίου - 2 Μαΐου 2012
Ώρα διεξαγωγής: 11μμ-2μμ (κάθε Τετάρτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 9: Το προφίλ ενός επιτυχημένου επιχειρηματία, επιδοτήσεις και γυναικεία επιχειρηματικότητα

Θεματικές ενότητες:

 • Κατανόηση των προσωπικών χαρακτηριστικών ενός επιχειρηματία, επιχειρηματικές δεξιότητες.
 • Τρόποι και φορείς χρηματοδότησης.
 • Γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 13-27 Μαρτίου 2012
Ώρα διεξαγωγής: 1μμ-4μμ (κάθε Τρίτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 8: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την αλλαγή ειδικότητας - εργασίας ή επανένταξη στην αγορά εργασίας

Θεματικές ενότητες:

 • Αξιολόγηση ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, χαρακτηριστικών αξιών εργαζόμενου.
 • Πηγές πληροφόρησης για επαγγελματικές επιλογές, νέοι στόχοι και ευκαιρίες για αλλαγή εργασίας.
 • Ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων ιδεών - στόχων, προσδιορισμός εμποδίων, επίτευξη νέων στόχων.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21 Φεβρουαρίου - 6 Μαρτίου 2012
Ώρα διεξαγωγής: 1μμ-4μμ (κάθε Τρίτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 7: Ενίσχυση Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας

Θεματικές ενότητες:

 • Η συναισθηματική νοημοσύνη και το προφίλ του επιτυχημένου εργαζόμενου.
 • Εκμάθηση αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαχείριση εργασιακού άγχους.
 • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6-22 Δεκεμβρίου 2011
Ώρα διεξαγωγής: 1μμ-4μμ (κάθε Τρίτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 6: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την αναζήτηση και εύρεση πρώτης θέσης εργασίας

Θεματικές ενότητες:

1. Προπαρασκευαστικές ενέργειες

 • Αγορά εργασίας της ειδικότητας, επαγγελματικά δικαιώματα και μελλοντικές ευκαιρίες.
 • Αυτογνωσία και προσωπικές επιδιώξεις.
 • Κριτήρια απόφασης επιλογής, καθορισμός προσωπικού στόχου.
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας βάσει κριτηρίων.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων επιλογής χώρου εργασίας, αξιολόγησης προσφορών.

2. Τεχνικές αποτελεσματικής παρουσίασης υποψηφίων

 • Ταυτοποίηση προσωπικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών.
 • Μεθοδολογία σύνταξης βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής.
 • Τεχνικές συνέντευξης - παρουσίασης - διαπραγμάτευσης.
 • Εξοικείωση με τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.
 • Τεχνικές επικοινωνίας - αξιολόγηση επικοινωνίας με πιθανούς εργοδότες.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8-22 Νοεμβρίου 2011
Ώρα διεξαγωγής: 1μμ-4μμ (κάθε Τρίτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 5: Επαγγελματική σταδιοδρομία και αγορά εργασίας

Θεματικές ενότητες:

 • Κατανόηση της σύγχρονης αγοράς εργασίας και σχεδιασμός σταδιοδρομίας.
 • Συγκρότηση επαγγελματικής αυτοεικόνας.
 • Προσδιορισμός επαγγελματικών επιλογών.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-25 Οκτωβρίου 2011
Ώρα διεξαγωγής: 1μμ-4μμ (κάθε Τρίτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 4: Η ομαδικότητα στο χώρο εργασίας

Θεματικές ενότητες:

 • Δομή και λειτουργία ομάδας.
 • Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και διαχείριση κρίσεων στο χώρο εργασίας.
 • Εργασιακό mobbing και τρόποι αντιμετώπισης.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 1-15 Ιουνίου 2011
Ώρα διεξαγωγής: 11πμ-2μμ (κάθε Τετάρτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 3: Στερεότυπα - Ευέλικτες μορφές εργασίας

Θεματικές ενότητες:

 • Καταπολέμηση στερεοτύπων στην αγορά εργασίας.
 • Ευέλικτες μορφές εργασίας.
 • Δικαιώματα εργαζομένων και εργασιακή ισότητα.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-25 Μαΐου 2011
Ώρα διεξαγωγής: 11πμ-2μμ (κάθε Τετάρτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων

Εργαστήριο 2: Αυτοεκτίμηση και επάγγελμα

Θεματικές ενότητες:

 • Ανάπτυξη προσωπικότητας και επάγγελμα.
 • Αξίες, ενδιαφέροντα και ικανότητες για την εξάσκηση επαγγέλματος.
 • Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης για την εξάσκηση επαγγέλματος.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6 Απριλίου - 4 Μαΐου 2011
Ώρα διεξαγωγής: 11πμ-2μμ (κάθε Τετάρτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο 2 της ΣΔΟ

Εργαστήριο 1: Τεχνικές εύρεσης εργασίας

Θεματικές ενότητες:

 • Αποτελεσματικοί και αναποτελεσματικοί τρόποι εύρεσης εργασίας.
 • Εκμάθηση σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής.
 • Προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής εργασίας.
 • Διαδικασία προσλήψεων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9-30 Μαρτίου 2011
Ώρα διεξαγωγής: 11πμ-2μμ (κάθε Τετάρτη)
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίων: Αμφιθέατρο 2 της ΣΔΟ

logo-espa

mobile έκδοση