Η Γαλλία εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα LMD (Licence / Bachelor - Master - Διδακτορικό) που αντιστοιχεί σε μία διάρθρωση εκπαίδευσης τριών κύκλων σπουδών: Προπτυχιακές Σπουδές (3 έτη), Μεταπτυχιακές Σπουδές (5 έτη) και Διδακτορικές Σπουδές (8 έτη). Η Ανώτατη Εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα Πανεπιστήμια, τα οποία παρέχουν κατά κύριο λόγο προγράμματα σπουδών προσανατολισμένα στην έρευνα και τις Ανώτατες Σχολές (Grandes Écoles) που παρέχουν εκπαίδευση  με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση.

Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών διαρκεί 2 έτη (Μ1 και Μ2). Οι Έλληνες φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, ο οποίος αντιστοιχεί σε 4 έτη σπουδών (Bac+4), μπορούν γενικά να εισαχθούν στο 2ο έτος του Μaster (M2), εφόσον βέβαια πρόκειται για τον ίδιο τομέα σπουδών.

Θα πρέπει να επιλέξετε μεταξύ του:

 • Master Ερευνητικής Κατεύθυνσης (Master recherche). Σε αυτή την περίπτωση το Master έρευνας αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος. Έχει ερευνητικό προσανατολισμό και χορηγείται κατόπιν πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας ενός έτους.
 • Master Επαγγελματικής Κατεύθυνσης (Master professionnel). Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά πρακτική άσκηση μερικών μηνών κατά την διάρκεια του έτους σπουδών. Έχει σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και για την υποψηφιότητα σε αυτό τον τύπο μεταπτυχιακού συνεκτιμάται η ενδεχόμενη πρακτική ενασχόληση του υποψηφίου με το αντικείμενο μελέτης.

Αφού επιλέξετε το Master που σας ενδιαφέρει, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και φορτώνετε την "Demande d’admission et de validation des études supérieures en vue d’une 2ème année de Master" (αίτηση αποδοχής και ακαδημαϊκής αναγνώρισης με σκοπό την εισαγωγή στο 2ο έτος του Master). Τη συμπληρώνετε και την αποστέλλετε μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα:

 • Αναλυτική βαθμολογία από το ΑΕΙ.
 • Τίτλο Σπουδών (αν τον έχετε ήδη αποκτήσει).

και σε περίπτωση που θα σας ζητηθούν:

 • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Απολυτήριο Λυκείου

Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

 • Βιογραφικό σημείωμα (CV)
 • Lettre de motivation: επιστολή στην οποία εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους επιλέγετε το εν λόγω μεταπτυχιακό. Η επιστολή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να γίνετε δεκτοί σε κάποιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Είναι επίσης πιθανό να σας ζητήσουν να παρουσιάσετε τα ερευνητικά σας σχέδια, αν έχετε επιλέξει ένα Master Ερευνητικής Κατεύθυνσης, ή τα σχέδιά σας για την πρακτική άσκηση, αν έχετε επιλέξει ένα Master Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.

Ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας σας δεν παίζει καθοριστικό ρόλο για την αποδοχή σας. Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα θα λάβει υπόψη τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε αυτή την κατεύθυνση στη Γαλλία, το σχέδιό σας, κάθε σχετική με το αντικείμενο σπουδών σας δραστηριότητα, την επαγγελματική σας εμπειρία, τη συμμετοχή σας σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus) και πρακτικής άσκησης ή σε σεμινάρια.

Θα πρέπει επίσης να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της γαλλικής. Όσον αφορά το επίπεδο της γλώσσας που απαιτείται, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το Ίδρυμα. Γενικά, ζητείται γνώση των γαλλικών σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που γνωρίζετε γαλλικά αλλά δεν διαθέτετε κάποιο πτυχίο, μπορείτε να δώσετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ένα τεστ γνώσεων (TCF, TEF), το οποίο γίνεται αποδεκτό από τα Γαλλικά Πανεπιστήμια.

Καλό θα ήταν να στείλετε τις αιτήσεις σας σε πολλά Ιδρύματα, καθώς η είσοδος στο Μ2 ποτέ δεν είναι εξασφαλισμένη επειδή τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών σε M2 είναι αυστηρά.

Οι ημερομηνίες για την καταβολή των dossiers de candidature (φάκελος υποψηφιότητας) διαφέρουν από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο. Συνήθως γίνεται από Μάρτιο μέχρι Ιούνιο.

Κόστος ζωής

Τα Γαλλικά Πανεπιστήμια είναι δημόσια, οπότε δε χρειάζεται να καταβάλετε δίδακτρα, παρά μόνο το κόστος εγγραφής το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 245 ευρώ ετησίως για Μεταπτυχιακές Σπουδές. Όσον αφορά τη στέγαση, μπορείτε να κάνετε αίτηση από 15/1 μέχρι 15/4 σε μια δημόσια πανεπιστημιακή εστία (www.cnous.fr), εκτός από το Παρίσι, όπου ο αριθμός των θέσεων είναι πάρα πολύ περιορισμένος σε σχέση με τη ζήτηση. Εναλλακτικά μπορείτε απευθυνθείτε στις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες (www.adele.org). Το Γαλλικό κράτος προσφέρει στους φοιτητές επιδόματα στέγασης (προσωπικό επίδομα στέγασης-APL και επίδομα κοινωνικής στέγασης-ALS). Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, δεδομένων των φοιτητικών εκπτώσεων σε πολλές περιπτώσεις, το μηνιαίο κόστος ζωής υπολογίζεται κατά μέσο όρο μεταξύ 800 ευρώ στην επαρχία και 1.200 ευρώ στο Παρίσι.

Xρήσιμες διευθύνσεις

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Οδός Σίνα 31,ΤΚ 106 80, Αθήνα
[e] ifa[at]ifa.gr  [w] www.ifa.gr
 • Πληροφορίες για σπουδές  στην Γαλλία
  [t] 210 3398600 / 739 / 740
  [e] etudesenfrance[at]ifa.gr
 • Πληροφορίες για υποτροφίες
  [t] 210 3398735
  [e] vrika[at]iga.gr
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
Λεωφόρος Στρατού 2Α, ΤΘ 18103, ΤΚ 546 40, Θεσσαλονίκη
[w] www.ift.gr
 • Πληροφορίες για σπουδές και υποτροφίες  στην Γαλλία
  [t] 2310 821231  [f] 2310 841283
Γραφείο για τις Σπουδές στη Γαλλία - Campusfrance Aθήνας
Οδός Σίνα 31,ΤΚ 106 80, Αθήνα
[e] 210 3398653  [e] etudesenfrance[at]ifa.gr  [w] www.campusfrance.org
Δευτέρα-Πέμπτη, χωρίς ραντεβού, 10:00-13:00, Υπεύθυνη: P. Savary

Γαλλικά Πανεπιστήμια
Ένωση Ανώτατων Σχολών (Grandes Ecoles)
Ανώτατες Σχολές Μηχανικών
Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
Κοινά Ελληνο-Γαλλικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόσβαση φοιτητών σε επιχορηγήσεις στέγασης
Ελληνική Πρεσβεία στη Γαλλία

 

logo-espa

mobile έκδοση