Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (02.06.2014) του ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση» (ΠΜΣ-ΧΛ&Δ) έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24 Σέρρες). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, από Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00 - 14:00, στο τηλέφωνο 23210 49136.

Οι προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας στο ΠΜΣ-ΧΛ&Δ και τα κριτήρια αξιολόγησης, αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ-ΧΛ&Δ, που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teiser.gr/ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.

Ανακοίνωση word-icon

 

 

logo-espa

mobile έκδοση