Το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης οργανώνει αυτό το μοναδικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που συνδυάζει την επιχειρηματική διοίκηση με την μηχανική, την επιστήμη και την τεχνολογία της upstream βιομηχανίας πετρελαίου.

Το πρόγραμμα διαρκεί 13 μήνες, είναι 90 πιστωτικών μονάδων, αναγνωρίζεται πλήρως από το Ελληνικό κράτος, και κατανέμεται σε 3 εξάμηνα. Το πρώτο εξάμηνο καλύπτει τα μαθήματα του MBA, το δεύτερο τα μαθήματα της επιστήμης και τεχνολογίας του μηχανικού (MEng), και το τρίτο είναι η διπλωματική διατριβή.


Γιατί αυτό το Μεταπτυχιακό;

  1. Η Καβάλα είναι πετρελαιοπαραγωγός περιοχή και εκτός από τις θεωρητικές γνώσεις οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε πραγματικά προβλήματα και δεδομένα κοιτασμάτων καθώς και να δουν από κοντά πως λειτουργεί μία ενεργή offshore εξέδρα πετρελαίου.
  2. Στο πλαίσιο του προγράμματος δίνουν διαλέξεις διακεκριμένοι ομιλητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και από την βιομηχανία πετρελαίου.
  3. Το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου διαθέτει ακριβά επιστημονικά όργανα υψηλής τεχνολογίας και ζήτησης με τα οποία οι φοιτητές μπορούν να παράγουν ερευνητικές εργασίες και διατριβές αριστείας.
  4. Η δυνατότητα απασχόλησης στην βιομηχανία πετρελαίου είναι αυξανόμενη, οι αμοιβές εξόχως υψηλές, και ο συνδυασμός γνώσεων management και engineering είναι το μίγμα εκείνο που διπλασιάζει τις ευκαιρίες για μία επιτυχημένη καριέρα.
  5. Όλοι οι φοιτητές/ριες εγγράφονται δωρεάν στο Society of Petroleum Engineers (SPE) το οποίο ηγείται στη βιομηχανία πετρελαίου (http://www.spe-kavala.org).
  6. Όλες οι φοιτήτριες εγγράφονται δωρεάν στο Association of Women in Science (AWIS) το οποίο αποτελεί ένα ισχυρό επιστημονικό δίκτυο (http://www.awis.org/).
  7. Δωρεάν πρόσβαση στην μεγαλύτερη βιβλιοθήκη πετρελαίου (OnePetro).

_____________________________________________________________________

Συνολικό κόστος: €4,500 (σε 3 δόσεις).
Περίοδος υποβολής δικαιολογητικών: 10/7 - 10/9/2014.
Έναρξη μαθημάτων: 1 Οκτωβρίου 2014.
Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά.
Πλήροφορίες:  http://msc.petrotech.teikav.edu.gr/

 

 

 

logo-espa

mobile έκδοση