Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει παράλληλα με τα προπτυχιακά προγράμματα και μία ποικιλία μεταπτυχιακών προγραμμάτων, σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Αντικείμενο των Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων, και ερευνητικών αποτελεσμάτων  στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα. Η φιλοσοφία των Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση, ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων τους.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται αυτή τη στιγμή ανά Τμήμα είναι τα εξής:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων προσφέρεται με τη δυνατότητα πλήρους ή/και μερικής φοίτησης, διάρκειας τριών ή πέντε εξαμήνων αντίστοιχα και αναπτύσσεται σε τρεις κατευθύνσεις:  (α) Γενικό M.B.A., (β) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και (γ) Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και ειδικότερα στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής.

business pms banner

Σκοποί του προγράμματος είναι:

 •  Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, της κοστολόγησης και της ελεγκτικής.
 • Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
 • Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.
 • Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων.

MBA in Hospitality and Tourism

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο “MBA in Hospitality and Tourism” διάρκειας τριών εξαμήνων.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΜΒΑ in Hospitality and Tourism προετοιμάζει τους σπουδαστές για την αναδυόμενη οικονομία της γνώσης, δίνοντας έμφαση στις τελευταίες έννοιες, πρακτικές και δεξιότητες στη σημερινή ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά. Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις διοικητικές τους ικανότητες, να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας, να οξύνουν την επιχειρηματική τους οξυδέρκεια, συνδυάζοντας την εμπειρία από ένα αυστηρό και κορυφαίο MBA με μια εξειδικευμένη άποψη του management στον τουρισμό και τη φιλοξενία. Έτσι, ενισχύει τις δυνατότητες των σπουδαστών για συνεχή επαγγελματική επιτυχία στο μεταβαλλόμενο κόσμο των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα προσφέρει μια ευρέως φάσματος εκπαίδευση, με δυνατότητα εμβάθυνσης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του σπουδαστή σε μια μελλοντική καριέρα.

hospitality mba banner
Ο σκοπός του MBA in Hospitality and Tourism είναι τετραπλός:

 1. Να παρέχει στους φοιτητές άριστη γνώση των εννοιών και των εργαλείων διαχείρισης.
 2. Να εμπλουτίσει με στρατηγικές και επιχειρηματικές ιδέες τη βιομηχανία τουρισμού και φιλοξενίας.
 3. Να μεταδώσει γνώσεις και δεξιότητες που θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να προσφέρουν πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία τουρισμού και φιλοξενίας.
 4. Να εκπαιδεύσει τους μαθητές να δρουν και να προσαρμόζονται σε μια παγκοσμίως ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά.

Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.

church mba banner.jpg
Σκοποί του προγράμματος είναι:

 1. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.
 2. Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.
 3. Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων.
 4. Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων και n καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων.

Η φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και προσωπική βελτίωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση». Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο αποτελεί χρόνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

banner pms log

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης  με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του δημόσιου τομέα και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.


Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

M.Sc. in Communication and Information Systems

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. προσφέρει ένα αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο "M.Sc. in Communication and Information Systems", το οποίο οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης, την Κατεύθυνση Συστημάτων Επικοινωνιών (Communication Systems Specialization) και την Κατεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής ( Information Systems Specialization).

banner icd msc 2

Οι στόχοι αυτού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι:

 • Να προάγει το γνωστικό πεδίο των αποφοίτων και να αναπτύξει τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με το πεδίο των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.
 • Να επικαιροποιήσει και να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται ήδη στον τομέα των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου τομέα Επικοινωνιών και της Πληροφορικής.

 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

MSc in Renewable Energy Systems: Design, Development and Optimization

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ προσφέρει ένα αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο "MSc in Renewable Energy Systems: Design, Development and Optimization". Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014 και για τα επόμενα οκτώ χρόνια.

Αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ είναι η παραγωγή, προαγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας, λειτουργικών εργαλείων και μεθοδολογίας, καθώς επίσης και πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική περιοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με έμφαση στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων αξιοποίησής τους.

banner engineering msc

Οι στόχοι τού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι:

 • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς, πρώτης γραμμής ενδιαφέροντος επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν στο μηχανολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων απαγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας που προέρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον.
 • Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές μονάδες των φορέων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Ο εφοδιασμός νέων επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ούτως ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην προστασία του κλίματος, μέσω προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με σαφή γνώση των σύγχρονων τάσεων της Μηχανολογικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας, και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ούτως ώστε τα εν λόγω στελέχη να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της ενέργειας.


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

Η κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ συμμετέχει σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το τίτλο «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών». Τα Τμήματα που συμπράττουν είναι το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ - Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Υπεύθυνο Τμήμα είναι το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν από την πλευρά του Τμήματος δύο μέλη ΕΠ στη 5μελή διοίκηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και ένα μέλος ΕΠ με ανάθεση μαθήματος.

banner geo pms

Σε ότι αφορά το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, αυτό συμμετέχει στο ΠΜΣ συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των κατάλληλων εργαλείων στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διδασκαλίας μαθημάτων ενώ επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του να εξειδικευτούν σε έναν απαιτητικό, σύγχρονο και πάντα επίκαιρο επιστημονικό χώρο.

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Επιστήμη της Εφοδιαστικής

Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο “Επιστήμη της Εφοδιαστικής” διάρκειας τριών εξαμήνων. Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο και στόχο να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης της Εφοδιαστικής που έχουν σχέση με την Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διοίκησης Logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών.

logistics-mba

Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως στόχους, αφενός μεν, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις που αφορούν στο σύστημα Logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών, και αφετέρου δε, την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη της Εφοδιαστικής.

Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση που θα οδηγήσει στην εξειδίκευση επιστημόνων που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα βασικών σπουδών, στον τομέα της Εφοδιαστικής.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αναμένεται να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις του συστήματος Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης και οργανισμού, σε επιχειρηματικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, είτε κατασκευαστικές/μεταποιητικές, είτε παροχής υπηρεσιών.

 

logo-espa

mobile έκδοση

τελευταία νέα