Στο πλαίσιο των κληροδοτημάτων, τα οποία διαχειρίζεται το IKY, προκηρύσσονται και χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η επιλογή των υποτρόφων προβλέπεται είτε με γραπτό διαγωνισμό είτε με επιλογή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία καθορίζονται από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και τη σχετική με τα κληροδοτήματα νομοθεσία.

Ειδικότερα:

 • Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ» για προπτυχιακές σπουδές σε άπορους φοιτητές που διακρίνονται στις εξετάσεις εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση με καταγωγή από την πόλη της Κομοτηνής και την περιφέρεια του νομού Ροδόπης.
 • Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ» για προπτυχιακές σπουδές σε άπορους φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια / Τ.Ε.Ι.)  κατά προτίμηση με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.
 • Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε επιστημονικούς τομείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως είναι ενδεικτικώς η Ανατομία, η Φυσιολογία, η Παθολογική Ανατομία, η Αστρονομία, η Ζωολογία, τα Μαθηματικά κ.τ.λ.
 • Υποτροφίες από το «ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» για μετεκπαίδευση σε Πανεπιστήμια και Ανώτατες Παιδαγωγικές Σχολές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν: α) πτυχιούχους ελληνικών Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, β) πτυχιούχους Πανεπιστημίων ανεξάρτητα αν έχουν διορισθεί ως εκπαιδευτικοί στο Δημόσιο ή αλλού, γ) πτυχιούχους των εν γένει Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα κάτοχοι πιστοποιητικού παιδαγωγικής επιμόρφωσης που τους επιτρέπει το διορισμό τους ως εκπαιδευτικών λειτουργών.
 • Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ» για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον τομέα των Γεωπονικών Επιστημών, αποκλειστικά στην ειδίκευση «Φυτοπαθολογία».
 • Υποτροφίες του κληροδοτήματος «ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ» για μετεκπαίδευση αριστούχων και άπορων Ελλήνων ιατρών στο εξωτερικό.
 • Υποτροφίες του κληροδοτήματος «εις μνήμην ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ» για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή για κλινική ή πειραματική έρευνα στο εξωτερικό σε αντικείμενα που εντάσσονται στην ψυχιατρική.

Πληροφορίες:

 • Για τα κληροδοτήματα 1, 2
  Κωνσταντίνα Κατσάρη (210 3726358, kkatsari[a]iky.gr)
  Παναγιώτα Αδαμοπούλου (210 3726352, padamopoulou[a]iky.gr)
 • Για τα κληροδοτήματα 3, 4, 5, 6, 7
  Κόττη Μαριάνθη (210 3726395, mkotti[a]iky.gr)
  Μπικάκη Σταματίνα (210 3726346, sbikaki[a]iky.gr)
  Γιάννου Αικατερίνη (210 3726394, katgiannou[a]iky.gr)
 • Για παρακολούθηση υποτρόφων
  Οικονομοπούλου Νάγια (210 3726328, necono[a]iky.gr)
  Κρέζου Γιώτα (210 3726304, gkrezou[a]iky.gr)

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

 

logo-espa

mobile έκδοση