«Εκπαιδευτική Κινητικότητα Νέων» στο πλαίσιο του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας (Mediterranean Office of Youth)

Το IKY χορηγεί υποτροφίες με σκοπό την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής (credit mobility) στο εξωτερικό των φοιτητών οι οποίοι πραγματοποιούν διαπανεπιστημιακή κινητικότητα στο πλαίσιο προγράμματος «Εκπαιδευτική Κινητικότητα Νέων» του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές/φοιτήτριες πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής, τα οποία έχουν λάβει το Σήμα του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας και συντονίζονται από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε συνεργασία και με ιδρύματα της αλλοδαπής και δη χωρών που υπάγονται στο πλαίσιο του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι εξής χώρες: 
Αίγυπτος, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία,
Κύπρος, Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Τουρκία και Τυνησία.

Πληροφορίες:

   Παπαστεργίου Λεωνίδας (210 3726344, lpapas[at]iky.gr)

Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας - Γερμανίας (IKYDA)

Το ΙΚΥ και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο την περαιτέρω προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, υλοποιεί από το έτος 2000 το πρόγραμμα ΙΚΥDA. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων. Το συνολικό χρονικό διάστημα χρηματοδότησης -ένα ή δύο έτη- δηλώνεται εξ’ αρχής και εγκρίνεται μαζί με την πρόταση.

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κατά τους θερινούς μήνες και η προθεσμία υποβολής λήγει συνήθως τον Σεπτέμβριο. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (ΙΚΥ-DAAD) κάθε χώρας από τον συντονιστή της ομάδας. Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή και χωρίς περιορισμό ως προς τον μέγιστο αριθμό μελών. Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων Ιδρυμάτων (και από τις δύο πλευρές). Σύμφωνα με την σύμβαση IKY-DAAD, οι αιτήσεις, τόσο από ελληνικής όσο και από γερμανικής πλευράς, εξετάζονται από πιστοποιημένους αξιολογητές.

Αρχικά, η διαδικασία αξιολόγησης υλοποιείται στην έδρα του Εθνικού Φορέα και ολοκληρώνεται στο πλαίσιο συνεδρίασης μικτής Ελληνο-γερμανικής Επιτροπής Αξιολόγησης στην Ελλάδα ή στη Γερμανία. Κατά τη διαδικασία της επιλογής, έμφαση δίνεται στην προώθηση νέων επιστημόνων, στη συμπληρωματικότητα των ερευνητικών προγραμμάτων και στη δυνατότητα επιστημονικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Πληροφορίες:

    Δελλή Μαρία (210 3726324, mdell[at]iky.gr)
    Μαμά Γεωργία (210 3726325, gmama[at]iky.gr)
    Καρακατσάνη Άννα (210 3726331, akarakatsani[at]iky.gr)
    Ευγενία Τσιριπώβ (210 3726381, etsiripov[at]iky.gr)
    Email: foreigners[at]iky.gr

Πρόγραμμα υποτροφιών Eλλήνων επιστημόνων για μετεκπαίδευση στον Eυρωπαϊκό Oργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) / Εuropean Space Agency (ESA)

Το IKY σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), προκηρύσσει Πρόγραμμα υποτροφιών για μετεκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων στις εγκαταστάσεις (ΕSTEC, ESRIN, ESOC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη του επιστημονικού δυναμικού και η ενίσχυση της απασχόλησης στην ελληνική διαστημική βιομηχανία μέσω της απόκτησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα διαστημικών εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας. Η διάρκεια της μετεκπαίδευσης είναι 18 μήνες.

Πληροφορίες:

   Παπαστεργίου Λεωνίδας (210 3726344, lpapas[at]iky.gr)

Προγράμματα υποτροφιών στο πλαίσιο συνεργασίας του ΙΚΥ με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής “CERN”

Το ΙΚΥ χρηματοδοτεί θέσεις υποτροφιών για μετεκπαίδευση Ελλήνων επιστημόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής CERN. Τα εν λόγω προγράμματα απευθύνονται σε: 

  • Υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Ιδρύματων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε επιστήμες Μηχανικού, Εφαρμοσμένης Φυσικής, Πληροφορικής (Doctoral Student Programme).
  • Μεταδιδάκτορες Ελληνικών Ιδρύματων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε επιστήμες Μηχανικού, Εφαρμοσμένης Φυσικής, Πληροφορικής (Fellowship programme).
  • Προπτυχιακούς φοιτητές Ελληνικών Ιδρύματων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε επιστήμες Μηχανικού, Εφαρμοσμένης Φυσικής, Πληροφορικής, Μαθηματικών (Technical Student Programme).
  • Προπτυχιακούς φοιτητές Ελληνικών Ιδρύματων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε επιστήμες Μηχανικού, Φυσικής, Πληροφορικής (Summer Student Programme).
  • Προπτυχιακούς φοιτητές Ελληνικών Ιδρύματων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες, Επικοινωνία, Βιβλιοθηκονομία (Administrative Student Programme).
  • Υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Ιδρύματων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Σωματιδιακή Φυσική.

Η επιλογή γίνεται από το CERN και το ΙΚΥ. H διάρκεια της μετεκπαίδευσης είναι απο 2 έως 12 μήνες.

Πληροφορίες:

   Παπαστεργίου Λεωνίδας (210 3726344, lpapas[at]iky.gr)

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

 

logo-espa

mobile έκδοση