Όπως μας κοινοποίησε το ΙΚΥ με το αριθ. 1588/11.2.2014 έγγραφό του, στο Τμήμα Π.Δ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, χορηγούνται συνολικά δέκα (10) υποτροφίες επίδοσης και πέντε (5) βραβεία επίδοσης και στο Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας συνολικά οκτώ (8) υποτροφίες επίδοσης και πέντε (5) βραβεία επίδοσης τις οποίες δικαιούνται:

α) Όσοι φοιτητές έχουν επιτύχει με την πρώτη συμμετοχή στις Γενικές εξετάσεις εισαγωγής του έτους 2012 με μόρια εισαγωγής 19.200 (με άριστα τα 24.000), 17.600 (με άριστα τα 22.000), 16.100 (με άριστα τα 20.000), και έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς στο Τμήμα που εισήχθησαν.
Αριθμός φοιτητών για ΠΔΕ 2, για Γεωπληρ-Τοπογρ. 2

β) Όσοι φοιτητές το ακαδ. έτος 2011-2012 πραγματοποίησαν το Α΄ έτος σπουδών τους (Α+Β) Εξάμηνα και ολοκλήρωσαν το Α΄ έτος σπουδών στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του 2012.
Αριθμός φοιτητών για ΠΔΕ 2, για Γεωπληρ-Τοπογρ. 2

γ) Όσοι φοιτητές το ακαδ. έτος 2011-2012 πραγματοποίησαν το Β΄ έτος σπουδών τους (Γ΄+ Δ΄ εξάμηνα), εισήχθησαν στο χειμερ. εξάμηνο του ακαδ. έτους 2010-11 και ολοκλήρωσαν το Β΄ έτος σπουδών στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του 2012.
Αριθμός φοιτητών για ΠΔΕ 3, για Γεωπληρ-Τοπογρ. 2

δ) Όσοι φοιτητές το ακαδ. έτος 2011-2012 πραγματοποίησαν το Γ΄ έτος σπουδών τους (Ε΄+ ΣΤ΄ εξάμηνα) και εισήχθησαν στο χεμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2009-10 καθώς επίσης και οι φοιτητές που εισήχθησαν στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2009-2010 και ολοκλήρωσαν το Γ΄ έτος σπουδών, στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του 2012.

Αριθμός φοιτητών για ΠΔΕ 3, για Γεωπληρ-Τοπογρ. 2 

Υποτροφία δικαιούνται όσοι έχουν επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,51 σε όλα τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου του ακαδ. έτους για το οποίο χορηγείται η υποτροφία.

Υποτροφία Επίδοσης δε χορηγείται στα δύο εξάμηνα του τελευταίου έτους σπουδών του Τμήματός τους, διότι η υποτροφία χορηγείται από την εισαγωγή τους σ' αυτό, με βάση την επίδοσή τους στις Γενικές εξετάσεις.

Υποτροφία ή βραβείο δε χορηγείται στους φοιτητές που το ετήσιο προσωπικό εισόδημα καθώς και των γονέων τους υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται (12.000 € και 53.000 € αντίστοιχα). Το όριο των 53.000 € προσαυξάνεται κατά 1.500 € για το δεύτερο και τρίτο τέκνο και κατά 3.000 € από τα τέσσερα και πάνω. Σ΄ αυτή την περίπτωση χορηγείται μόνο τιμητικός τίτλος.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στον υποψήφιο που έχει την υψηλότερη βαθμολογία επίδοσης στο Τμήμα, χορηγείται υποτροφία και βραβείο επίδοσης ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συγκεντρώσει βαθμό μεγαλύτερο από 8.50, ενώ στους υπόλοιπους με βάση τις προϋποθέσεις του εισοδήματος που ισχύουν ανωτέρω.

Ο αριστούχος απόφοιτος (βαθμός πτυχίου 8,51 και άνω) λαμβάνει μόνο βραβείο και όχι υποτροφία επίδοσης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης, που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Όσοι σπουδαστές πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, να περάσουν από τη Γραμματεία το διάστημα από 10/3/2014 έως και 18/3/2014 για την υποβολή των αιτήσεων & των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

logo-espa

mobile έκδοση