Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το υπ' αριθ. 15014/2014-GRW/19-02-2014 Ρηματικής Διακοίνωσης της Πρεσβείας της Λιθουανίας στην Αθήνα,  θα προσφερθούν υποτροφίες από την κυβέρνηση της Λιθουανίας σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 καθώς και για θερινό σεμινάριο γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τoν ακόλουθο ιστότοπο, προκειμένου αντλήσουν περαιτέρω πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή: http://www.smpf.lt/en/statescholarships

Η 1η Απριλίου 2014 είναι η καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση, την οποία οφείλουν να έχουν ήδη στείλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.paraiskos.smpf.lt/registration/#topas,

θα πρέπει να έχει αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Higher Education Programmes Unit, Education Exchanges Support Foundation
Gelezinio Vilko str. 12, LT-03163 Vilnius , Lithuania.

Συνοδευτικά αρχεία zip-icon

 

logo-espa

mobile έκδοση