Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Φ.400/9/ΑΣ 859/251-11-2013 έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τόκυο, στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών του Διεθνούς Ιδρύματος Matsumae αναμένεται να προσφερθούν υποτροφίες διάρκειας 3-6 μηνών που αφορά στην περίοδο Απριλίου 2015 - Μαρτίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τoν ακόλουθο ιστότοπο: http://www.mars.dti.ne.jp/mif προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες και να αντλήσουν περισσότερες λεπτομέρειες σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πρέπει να έχουν περιέλθει στο Ίδρυμα μέχρι την 31η Αυγούστου 2014.

 

logo-espa

mobile έκδοση