Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ. 461/ΑΣ 461 έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σεούλ, το Πανεπιστήμιο Hankuk University of Foreign Studies της Νότιας Κορέας προσφέρει τρεις (3) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές (4ετους φοίτησης) σε οποιοδήποτε εκ των τμημάτων που λειτουργούν σε αυτό με εξαίρεση τα Τμήματα Γλώσσας και Διπλωματίας και Εκπαίδευσης.

Οι εν λόγω υποτροφίες καλύπτουν μόνο τα δίδακτρα και όχι τα έξοδα μεταφοράς, διαβίωσης και διαμονής των υποτρόφων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους μόνο μέσω ταχυδρομείου στην Πρεσβεία της Σεούλ στην Αθήνα. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από 29 Σεπτεμβρίου έως και 28 Νοεμβρίου 2014. Επισημαίνεται ότι το σχολικό έτος στη Ν. Κορέα ξεκινά στις 2 Μαρτίου 2015.

Επιπλέον πληροφορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: international.hufs.ac.kr

 

 

logo-espa

mobile έκδοση