Προγράμματα και καταληκτικές ημερομηνίες αιτήσεων:

1. Υποτροφίες εκμάθησης γλώσσας

  • Summer Courses για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές: 2/12/2014.
  • Εντατικά Τμήματα για προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες καθώς και για επιστήμονες που απασχολούνται σε Ανώτατες Σχολές ή σε Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας: 2/12/2014.

2. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

  • Μεταπτυχιακές σπουδές για απόφοιτους και τελειόφοιτους των κλάδων Καλών Τεχνών, Κινηματογράφου, Δραματικών Τεχνών, Μουσικής και Αρχιτεκτονικής: 31/10/2014.
  • Μεταπτυχιακές σπουδές για ενδιαφερόμενους όλων των κλάδων: 9/12/2014.

3. Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές / μεταδιδακτορικές σπουδές / έρευνα για ενδιαφερόμενους όλων των κλάδων από 6 έως 10 μήνες: 9/12/2014 και μικρής διάρκειας έως 6 μήνες: 21/10/2014 & Φεβρουάριος 2015.

4. Ειδικό πρόγραμμα για Αρχαιολόγους έως 10 μήνες: 9/12/2014.

5. Υποτροφίες για καθηγητές και επιστήμονες Ανώτατων Σχολών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων των κλάδων Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής: 21/10/2014 & Φεβρουάριος 2015.

6. Για καθηγητές και επιστήμονες Ανώτατων Σχολών ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων όλων των κλάδων. 21/10/2014 & Φεβρουάριος 2015.

7. Επαναπροσκλήσεις πρώην υποτρόφων της DAAD σε Ανώτατη Σχολή ή εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα της Γερμανίας. 21/10/2014 & Φεβρουάριος 2015.

8. Εκπαιδευτικά ταξίδια στη Γερμανία με ομάδα φοιτητών. 1/11/2014 & Φεβρουάριος 2015.

9. Το καθιερωμένο κοινό πρόγραμμα υποτροφιών IKY - DAAD χρηματοδοτεί ελληνογερμανικά ερευνητικά έργα. Έλληνες επιστήμονες/ επικεφαλείς ερευνητικών έργων υποβάλλουν αίτηση προς το ΙΚΥ και οι Γερμανοί προς την DAAD στη Βόννη: 12/09/201.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της DAAD (https://www.daad.de/de/), μέσω της οποίας γίνονται και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις περισσότερες υποτροφίες.

 

logo-espa

mobile έκδοση