Ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε με το ελεύθερο επάγγελμα ή να ανοίξετε την δική σας επιχείρηση;
Έχετε μια επιχειρηματική ιδέα αλλά δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε;

Αποστολή της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας είναι η καλλιέργεια πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικής νοοτροπίας στους φοιτητές και τα μέλη Ε.Π. του Ιδρύματος μέσα από τη συνεχή προώθηση θεματικών και δράσεων  που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας είναι στην διάθεση των φοιτητών, αποφοίτων και μελών Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και των επιχειρήσεων της περιοχής, για να:

  • Βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και να αξιοποιήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες.
  • Ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
  • Παρέχει συμβουλές σε θέματα επιχειρηματικότητας.
  • Αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών και αποφοίτων σχετικά με την ίδρυση και τη διαχείριση μιας επιχείρησης.
  • Παρέχει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
  • Συμβάλει στην ανάπτυξη φιλικότερης στάσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
  • Ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. και του επιχειρηματικού κόσμου.

Ουσιαστικά, η ΜΟΚΕ εστιάζει το έργο της στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, που δεν θα περιορίζεται στην τυπική διδασκαλία των εντός των προγραμμάτων σπουδών για να μεταδώσει γνώσεις και να καλλιεργήσει προσόντα και δεξιότητες, αλλά θα περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες ενημέρωσης, εξοικείωσης, ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης των φοιτητών, με σκοπό να κάνουν το επόμενο βήμα με σιγουριά και να αναπτύξουν δικές τους επιχειρηματικές και καινοτομικές δραστηριότητες.

Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας


logo-espa

mobile έκδοση

Startup Greece

Tο Startup Greece είναι ένα κίνημα πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Υποστηρίζεται από το ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ και την Eλληνική Kυβέρνηση, σε συνεργασία με κοινότητες νέων επιχειρηματιών.

Το Startup Greece παρέχει κάθε πληροφορία που χρειάζεται ένας νέος για να ξεκινήσει την επιχείρησή του στην Ελλάδα (κίνητρα, χρηματοδότηση, νομικό πλαίσιο, έρευνες). Aπαντά στον πολίτη έγκαιρα & εμπεριστατωμένα, προωθεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τον διάλογο, τη λογοδοσία.

σχετικά