Από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μια θέση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος με τίτλο "Διοίκηση Επιχειρήσεων" για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, συμφώνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 7 του οδηγού σπουδών του Π.Μ.Σ.

Τα αποτελέσματα σημειώνονται στους πίνακες στο συνημμένο αρχείο pdf-icon

 

 

logo-espa

mobile έκδοση