Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «MBA in Hospitality & Tourism» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Στον συνημμένο πίνακα περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αίτηση και προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης. Η δεύτερη και τελική φάση της αξιολόγησης αφορά την προσωπική συνέντευξη, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 16/09/2014 σύμφωνα με το πρόγραμμα που σημειώνεται στον συνημμένο πίνακα.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής του Π.Μ.Σ. θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους υποψήφιους από κοντά, να συζητήσουν μαζί τους και να σχηματίσουν έτσι μια πληρέστερη εικόνα για την προσωπικότητά τους. Η τελική κατάταξη των υποψηφίων θα διαμορφωθεί με βάση τα αποτελέσματα στις 2 φάσεις αξιολόγησης. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου των εργαστηρίων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.).

Για επιπλέον διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία.

Συνημμένο αρχείο pdf-icon

logo-espa

mobile έκδοση