Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με το έγγραφο Α. Φ. 4246.53/2 ΑΣ 830 του Υπουργείου Εξωτερικών, η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ερευνητικών Υποτροφιών "Grenzgänger", το ίδρυμα Robert Bosch Stiftung σε συνεργασία με το Λογοτεχνικό Συμπόσιο Βερολίνου (Literarisches Colloquium Berlin) χορηγεί υποτροφίες σε ερευνητικούς συγγραφείς, φωτογράφους και σκηνοθέτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν επιπλέον πληροφορίες και να τυπώνουν τις αιτήσεις τους στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
www.bosch-stiftung.de/grenzgaenger
www.lcb.de/grenzgaenger

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2014 και, για πρώτη φορά, μπορούν να αιτηθούν υποψήφιοι, οι οποίοι επιθυμούν να διεξάγουν έρευνες στην Ελλάδα.

 

 

 

 

 

logo-espa

mobile έκδοση