Η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ότι η εισαγωγή των σπουδαστών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα γίνει με δημόσια ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση για τις πόλεις όπου λειτουργούν παραρτήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος pdf-icon

 

logo-espa

mobile έκδοση