Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ξεκίνησε τη λειτουργία προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία», για 12.000 άνεργους νέους, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Από τους 12.000 ανέργους, οι 3.000 νέοι θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και οι 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://youthguarantee.ypakp.gr έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.

Για την παροχή πληροφοριών και οδηγιών προς τους ενδιαφερόμενους, λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή: 800 11 44444, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.

logo-espa

mobile έκδοση