Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον 3ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ in Hospitality and Tourism μέχρι και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. http://mbatourism.teicm.gr

logo-espa

mobile έκδοση

μεταπτυχιακά

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει ποικιλία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους.

Αντικείμενο τους είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων, και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

Η φιλοσοφία των Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση, ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων τους.

σχετικά