Η παρούσα μελέτη, υλοποιήθηκε στα πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Σερρών με MIS 299917, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013. Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 2 «Έρευνα και κατάρτιση Μελετών», 2.4 «Μελέτη για κάθε τμήμα του Τ.Ε.Ι. Σερρών».

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αποτελέσει ένα ρεαλιστικό και επίκαιρο βοήθημα, το οποίο θα ενημερώνει τους απόφοιτους της αντίστοιχης ειδικότητας του Τ.Ε.Ι. για τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές που επικρατούν σήμερα στον επαγγελματικό τους χώρο. Κύριος στόχος μας είναι ο Οδηγός αυτός να είναι κατά το δυνατόν ενήμερος και πλήρης.

Η Μελέτη του κάθε Τμήματος συντάχθηκε υπό την αιγίδα και επιμέλεια του Προϊστάμενου του κάθε Τμήματος και των συνεργατών του Γραφείου Διασύνδεσης.


Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας

Έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή PDF     Διαδικτυακή Έκδοση


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή PDF     Διαδικτυακή Έκδοση


Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων

Έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή PDF     Διαδικτυακή Έκδοση


Τμήμα Λογιστικής

Έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή PDF     Διαδικτυακή Έκδοση


Τμήμα Μηχανολογίας

Έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή PDF     Διαδικτυακή Έκδοση


Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή PDF     Διαδικτυακή Έκδοση


Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

Έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή PDF     Διαδικτυακή Έκδοση

 

Οι παρακάτω οδηγοί υλοποιήθηκαν στα πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή PDF

Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης
Έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή PDFlogo-espa

mobile έκδοση